DZIADY przeciw wykluczeniu z kultury

Chcemy nawiązać do najlepszej tradycji wystawiania Dziadów Adama Mickiewicza, którą wskazał wybitny reżyser teatralny Konrad Swinarski w latach siedemdziesiątych, zapraszając do udziału w przedstawieniu ubogich i bezdomnych. Dlatego Teatr Polski we Wrocławiu w porozumieniu z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta, instytucją dającą wsparcie osobom potrzebującym, oddaje swoje najlepsze miejsca (zwane miejscami dyrektorskimi, przeznaczonymi dla specjalnie honorowanych gości teatru) ludziom, którzy z powodów życiowych, społecznych czy ekonomicznych mają trudność z chodzeniem do teatru.

Arcydramat Mickiewicza powinien być dostępny dla wszystkich Polaków niezależnie od ich sytuacji ekonomicznej. Korzystając ze wsparcia Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, chcielibyśmy zaproponować to, co teatr jako instytucja ma najlepszego do zaoferowania – aktywny udział w kulturze.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta